• ราคาปกติ :
 •  250 บาท
 • ราคาสมาชิก :
 •  199 บาท

กาแฟคั่ว ขนาด 100 กรัม

001

 • ราคาปกติ :
 •  1,250 บาท
 • ราคาสมาชิก :
 •  999 บาท

กาแฟคั่วกลาง 500 กรัม

002

 • ราคาปกติ :
 •  55 บาท
 • ราคาสมาชิก :
 •  55 บาท

Green Tea ชาเขียว

G-8

 • ราคาปกติ :
 •  55 บาท
 • ราคาสมาชิก :
 •  55 บาท

Cocoa โกโก้

G-7

 • ราคาปกติ :
 •  55 บาท
 • ราคาสมาชิก :
 •  55 บาท

Thai Tea ชาไทย

G-6

 • ราคาปกติ :
 •  55 บาท
 • ราคาสมาชิก :
 •  55 บาท

Mocha มอคค่า Lo.Caf. 1%

G-5

 • ราคาปกติ :
 •  55 บาท
 • ราคาสมาชิก :
 •  55 บาท

Cappuccino Lo.Caf. 1%

G-4

 • ราคาปกติ :
 •  55 บาท
 • ราคาสมาชิก :
 •  55 บาท

Latte Lo.Caf. 1%

G-3

 • ราคาปกติ :
 •  55 บาท
 • ราคาสมาชิก :
 •  55 บาท

กาแฟสำเร็จรูป Americano Lo.Caf. 1%

G-2

 • ราคาปกติ :
 •  55 บาท
 • ราคาสมาชิก :
 •  55 บาท

Espresso Lo.Caf. 1%

G-1

 • ราคาปกติ :
 •  420 บาท
 • ราคาสมาชิก :
 •  399 บาท

กาแฟสำเร็จรูป Gift Set

003