PAGE VIEW : 1,410

Product Information :

Name :
MICHELIN X WORKS XZY
Category :
  1. รถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับรถยนต์
Sub - Category :
  1. ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร
Brand :
Michelin
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :

อายุการใช้งานยาวนานและสึกเรียบ

เพิ่มโอกาสการส่งหล่อได้สูง เนื่องจากโครงยางเสริมโครงสร้างพิเศษ

ทนทานต่อแรงกระแทกที่หน้ายาง

Other Product In Group "ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร (14)"