PAGE VIEW : 1,753

Product Information :

Name :
MICHELIN XZY 3
Category :
  1. รถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับรถยนต์
Sub - Category :
  1. ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร
Brand :
Michelin
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :

ทนทานต่อแรงกระแทกที่หน้ายาง

ใช้งานได้ทั้งบนถนนและนอกถนน

โครงยางแข็งแรงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการส่งหล่อได้หลายครั้ง

Other Product In Group "ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร (14)"