PAGE VIEW : 1,928

Product Information :

Name :
MICHELIN XZE 2+
Category :
  1. รถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับรถยนต์
Sub - Category :
  1. ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร
Brand :
Michelin
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :

อายุการใช้งานยาวนาน และสึกเรียบสมบูรณ์

ทนทานต่อการใช้งานบนผิวถนนที่ไม่เรียบ เช่น ถนนสายรอง หรือ ถนนท้องถิ่น เป็นต้น

ความสามารถรอบด้าน ใช้งานได้ทุกประเภทการใช้งาน

Other Product In Group "ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร (14)"