PAGE VIEW : 4,213

Product Information :

Name :
MICHELIN X Multi Z
Category :
  1. รถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับรถยนต์
Sub - Category :
  1. ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร
Brand :
Michelin
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ยางใน สามารถใส่ได้ทุกตำแหน่งล้อ สำหรับรถบรรทุกที่ใช้งานบนถนนเรียบทั้งทางตรงและคดเคี้ยว

Product Detail :

อายุการใช้งานยาวนาน และลดการสึกไม่เรียบ

เพิ่มโอกาสการหล่อดอกยาง

ลดต้นทุนรวม ด้านค่าใช้จ่ายของยาง


 

รับน้ำหนักบรรทุกได้ดีเยี่ยม

 

  • โครงยางแข็งแกร่ง รองรับการบรรทุกน้ำหนักได้เต็มที่

 

 

 

ลดความเสียหายที่เกิดจากยาง ลดการสูญเสียเวลา

 

  • ทนทานยิ่งขึ้นด้วยยางสูตรใหม่ช่วยลดความร้อนบริเวณไหล่ยาง และลดการแยกตัวของหน้ายาง

 

 

 


 

ภาพแสดงอุณหภูมิของยางขณะใช้งาน
          ความร้อนบริเวณไหล่ยาง ของยางมิชลิน XZA+ ความร้อนบริเวณไหล่ยาง ของยางมิชลิน เอ็กซ์ มัลติ แซด  ยางเย็นกว่า > ให้ความทนทานต่อการเสียหายบริเวณหน้ายาง อันเกิดจากการใช้งานหนักได้ดีกว่า

 

 

 

สัญลักษณ์บนแก้มยางแบบใหม่

 

          เพื่อการประกอบใส่และการใช้งานที่ถูกต้อง


Other Product In Group "ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร (14)"