News

ยางใหม่ใส่ล้อหลัง
ยางใหม่ใส่ล้อหลัง
07/09/2558 13:57
การวัดน้ำมันเครื่อง เรื่องง่าย...แต่มักละเลย หรือเข้าใจผิด !
การวัดน้ำมันเครื่อง...เหมือนจะง่าย แค่วัดและเติมให้ได้ระดับ แต่ในความเป็นจริงพบว่า หลายคนยังละเลย หรือวัดบ่อยตามสมควรจริง แต่ทำผิดวิธี น่าแปลกที่หลายคนเข้าใจว่าต้องรอข้ามคืน หรือหลายชั่วโมงแล้วจึงวัด ทั้งที่คู่มือประจำรถมักระบุชัดว่า "ให้วัดหลังดับเครื่องยนต์ที่ทำงานมาแล้วประมาณ 1-5 นาที หรือแค่ดับสักครู่" เท่านั้น เรื่องง่าย ๆ แต่หลายคนเข้าใจผิด นับเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า หลายเรื่องที่คนเข้าใจเหมือนกันในวงกว้าง...อาจผิด และแสดงแบบเชื่อมโยงว่า...หลายคน (หรืออาจถึงขั้นส่วนใหญ่) ไม่อ่านคู่มือประจำรถ !
07/09/2558 13:18