ประโยชน์และหน้าที่ของน้ำมันเครื่อง

ประโยชน์และหน้าที่ของน้ำมันเครื่อง

-ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์
คุณสมบัตินี้มีอยู่ในตัวน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ในสภาพการทำงานของเครื่องยนต์ที่มีอุณหภูมิสูงและรับภาระการใช้งานที่รุนแรง ฟิล์มบางๆ ของน้ำมันหล่อ ลื่นอาจไม่พอ เป็นผลให้เกิดการสึกหรอขึ้น สารเพิ่มคุณภาพประเภท ต้านทานการสึกหรอจะช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ในสภาพการใช้งานที่รุนแรงได้

-ให้การหล่อลื่นในเครื่องยนต์
 โดนน้ำมันหล่อลื่นจะเคลือบชิ้นส่วนโลหะในเครื่องยนต์ในลักษณะเป็นฟิล์มเคลือบอยู่ที่ผิวโลหะเพื่อช่วยลดการสัมผัสกันโดยตรงของชิ้นส่วนโลหะ โดยความหนาของฟิล์มนั้นขึ้นอยู่กับความหนืดของน้ำมันเครื่อง คุณสมบัตินี้ได้จาก การเลือกใช้ความหนืดที่เหมาะสมและดัชนีความหนืดสูงที่มีอยู่ในน้ำมัน หล่อลื่นพื้นฐานอยู่แล้ว ถ้าต้องการให้มีดัชนีความหนืดสูงขึ้นไปอีกในการทำเป็นน้ำมัน เครื่อง เกรดรวม ก็ต้องผสมด้วยสารเพิ่มดัชนีความหนืด 

-รักษาความสะอาดภายในเครื่องยนต์
น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ จึงต้องผสมด้วยสารชะล้างทำความสะอาด และสารช่วยกระจายเขม่าตะกอน เพื่อขจัดคราบเขม่าคาร์บอนออกจากผิวโลหะและกระจายเขม่าตะกอนให้แขวนลอยอยู่ในน้ำมัน โดยไม่ตกตะกอนและจับตัวเป็นก้อน เป็นการชะล้างสิ่งสกปรกมากระจายตัวอยู่ในเนื้อน้ำมัน และจะถูกถ่ายออกเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องที่มีมาตรฐานสูง ปริมาณสารชะล้างทำความสะอาดและกระจายเขม่าตะกอนก็ยิ่งมีมากขึ้น

-ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน
สารเพิ่มคุณภาพประเภทป้องกันสนิม ให้คุณสมบัติในการยึดเกาะติดผิวโลหะทำให้น้ำหรือความชื้นไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปถึงพื้นผิวได้ สารเพิ่มคุณภาพประเภทต้านทานการกัดกร่อน ทำให้น้ำมันเครื่องมีความเป็นด่าง เพื่อสะเทินกรดที่เกิดขึ้นจากการสันดาปภายในเครื่องยนต์ให้กลายเป็นกลาง เพื่อป้องกันการกัดกร่อนผิวโลหะ