การตรวจเช็คยาง

หน้ายาง

  • สาเหตุ:เกิดจากการบาดของวัตถุภายนอก
  • คำแนะนำ:ควรหมั่นตรวจสอบยางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจหาความเสียหาย และควรตรวจเช็คความดันลมยางให้ถูกต้องเสมอ หากตรวจพบความเสียหายดังกล่าว ควรรีบปรึกษาผู้แทนจำหน่ายยางมิชลินโดยทันที เพื่อทำการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือทำการเปลี่ยนยาง

แก้มยาง

สาเหตุ:

การรั่วซึมอย่างช้าๆจากการตำ หรือการปะ-ซ่อมยางที่ไม่ถูกต้อง บริเวณแก้มยาง

คำแนะนำ:

ควรหมั่นตรวจสอบความดันลมยางอย่างสม่ำเสมอ และควรทำการปะ-ซ่อมยางตามวิธีที่มิชลินแนะนำ หากตรวจพบความเสียหายดังกล่าว ควรรีบปรึกษาผู้แทนจำหน่ายยางมิชลินโดยทันที เพื่อทำการตรวจสอบ และซ่อมแซม.

 

การสั่นสะเทือน

สาเหตุ:

เกิดจากการตั้งศูนย์ - ถ่วงล้อที่ไม่ถูกต้อง หรือ ระบบบังคับเลี้ยวและระบบช่วงล่างที่ไม่เหมาะสมกัน

คำแนะนำ:

1. เมื่อทำการประกอบยางใหม่ หรือ ซ่อมแซมยาง ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการถ่วงล้ออย่างถูกต้อง (การถ่วงล้อที่ถูกต้องนอกจากจะช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างสบายแล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของยางด้วย ในทางกลับกันหากถ่วงล้อไม่ถูกต้องจะทำให้ควบคุมรถได้ลำบาก, เกิดการสึกที่มากผิดปกติ หรือสึกไม่สม่ำเสมอ ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อช่วงล่างของรถยนต์ได้)

2. ควรทำการถ่วงล้อเมื่อตรวจพบความสั่นสะเทือนขณะขับขี่ แต่หากยังคงพบความสั่นสะเทือนอยู่ ควรทำการตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยว ระบบช่วงล่าง และศูนย์ล้อ เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด

อาการดึง

Causes:

ความผิดปกติของศูนย์ล้อ

คำแนะนำ:

ควรปรึกษาตัวแทนจำหน่ายยางมิชลินโดยทันที เพื่อการตรวจสอบและปรับตั้งศูนย์ล้อ ให้ถูกต้อง

คุณควรจะตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อก็ต่อเมื่อ:
1. พบยางสึกไม่สม่ำเสมอ 
2. การตอบสนองของการบังคับควบคุมที่เปลี่ยนไป เช่น รถดึงไปทางซ้าย หรือขวา แม้ขับขี่บนพื้นถนนที่เรียบ

ถ้าหากระบบบังคับเลี้ยว ระบบช่วงล่างทำงานอย่างถูกต้อง และรถวิ่งตรงดี บนพื้นเรียบ นั่นหมายถึงว่าการตั้งศูนย์ล้อมีความถูกต้องแล้ว ระบบช่วงล่างที่ปรับตั้งถูกต้อง จะช่วยให้ยางมีการสึกอย่างสม่ำเสมอ