ไฟรูปน้ำมันเครื่องโชว์


ไฟรูปน้ำมันเครื่องโชว์

เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำมันเครื่อง ที่อ่างน้ำมันเครื่องใต้เครื่องยนต์น่าจะมีปัญหา
ไฟเตือนจะมีสองสี 
เตือนสีเหลือง หมายถึง ระดับน้ำมันเครื่องต่ำ
เตือนสีแดง หมายถึง ระดับน้ำมันเครื่องต่ำมากๆๆๆ 

แต่ถ้าคุณเช็คระดับน้ำมันเครื่องทุกวัน และยังอยู่ในระดับปกติดี ก็น่าจะเป็นที่เซ็นเซอร์มันเริ่มจะเสียแล้ว !!

ควรตรวจสภาพรถก่อนใช้งานทุกครั้งนะค่ะ