คำแนะนำสำหรับรถยนต์

เครื่องยนต์ลดการปล่อยมลภาวะ

ความลับของเครื่องยนต์สุขภาพดีที่ลดการปล่อยมลภาวะลง เครื่องยนต์จะมีสุขภาพดีแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความสะอาดของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบจ่ายน้ำมัน เมื่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์สะอาด เครื่องยนต์จะทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม  สมรรถนะโดยรวมของเครื่องยนต์จะพิจารณาจากการกินน้ำมัน  กำลังเครื่องยนต์ และความนุ่มนวลในการขับขี่  ตามปกติแล้วการเผาไหม้ภายในและการใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำไม่มากก็น้อย  จะทำให้ระบบจ่ายน้ำมันสกปรกเมื่อเวลาผ่านไป ผลที่เกิดขึ้นก็คือ มีสารก่อมลภาวะในควันรถมากขึ้น (บางครั้งสูงกว่าระดับที่กำหนดให้ผ่าน ของระเบียบควบคุมทางเทคนิค)
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โมตุลพัฒนาสารทำความสะอาด Fuel System Clean สำหรับทำความสะอาดถังน้ำมันเบนซินของรถทุกชนิดที่มีคาร์บูเรเตอร์หรือหัวฉีด ไม่ว่ารถคันนั้นจะมเครื่องฟอกไอเสียหรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้งานได้ง่ายมาก ส่วนรถที่ใช้น้ำมันดีเซล โมตุลพัฒนาสารทำความสะอาด Diesel System Clean ขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งทำงานเหมือนกับ Fuel System Clean ทุกประการ ก่อนเติมน้ำมัน เพียงแค่เติม Fuel System Clean หรือ Diesel System Clean ลงไปในถังเพื่อให้สารทำความสะอาดเจือจางได้เต็มที่ จากนั้น เพียงแค่คุณขับรถตามปกติ คุณจะสามารถกำจัดคราบต่างๆ ที่สะสมอยู่ในหัวฉีดหรือคาร์บูเรเตอร์และตะกอนน้ำมันบนวาล์วควบคุมการไหลและห้องเผาไหม้ได้สะอาดหมดจด สารทำความสะอาดช่วยขจัดสิ่งสกปรกควบแน่นในวงจรจ่ายน้ำมันทั้งหมด ในขณะเดียวกันยังทำหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปกป้องสำหรับวงจรจ่ายน้ำมันทั้งหมด ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ สารทำความสะอาด Diesel System Clean ยังช่วยป้องกันการเกิดตะกอนน้ำมันและเรซินซึ่งเป็นตัวการทำให้เข็มและหัวฉีดติด
การใช้สารทำความสะอาด Fuel System Clean หรือ Diesel System Clean เป็นประโยชน์ต่อเครื่องยนต์ของคุณ ยิ่งระบบจ่ายน้ำมันทำงานได้ดีเท่าไหร่  รถยนต์ของคุณก็จะวิ่งได้นุ่มนวลและมีสมรรถนะดีขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้การเผาไหม้ยังดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากเครื่องยนต์กินน้ำมันน้อยลงมาก ในขณะเดียวกันก็ปล่อยควันเสียลดลง สุดท้าย การใช้สารทำความสะอาด Fuel System Clean หรือ Diesel System Clean เป็นประจำ (เมื่อเติมน้ำมันทุกๆ 5-10 ครั้ง) เพิ่มความเสถียรให้ระบบจ่ายน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหัวฉีด ดังนั้น ชิ้นส่วนอื่นๆ ภายในเครื่องยนต์จึงทำงานได้ดีตามไปด้วย หากเครื่องยนต์ของคุณสกปรกมาก ให้คุณเติมสารทำความสะอาดสองครั้งต่อเนื่องกัน แต่ไม่ควรเติมสารทำความสะอาดสองเท่าในคราวเดียว
ถึงแม้ว่าสารทำความสะอาด Fuel System Clean หรือ Diesel System Clean ของโมตุลจะมีประสิทธิภาพมาก แต่คุณจะต้องดูแลรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมด้วยการเปลี่ยนไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมัน และหัวเทียนเป็นประจำ