ระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

ระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

ระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจะขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้รถของคุณหรือสภาพถนนที่คุณขับรถ
• สำหรับการขับรถทั่วไปในชีวิตประจำวัน คุณควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะเวลาที่ OEM กำหนด
• แต่หากเครื่องยนต์ทำงานหนักมาก หรือในอีกนัยหนึ่ง หากคุณขับรถสมบุกสมบันหรือเข้าร่วมการแข่งขัน คุณควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้บ่อยขึ้น โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของ OEM
• ในทำนองเดียวกัน หากคุณดัดแปลงหรือปรับแต่งเครื่องยนต์ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามคำแนะนำของ OEM ได้ ในกรณีนี้ คุณควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้บ่อยขึ้น
ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่คุณขับรถอย่างสมบุกสมบันหรือขับรถแข่ง คุณควรใช้สารหล่อลื่นประสิทธิภาพสูง เช่น 300V Motorsport เป็นต้น