มิชลิน... ไม่ใช่แค่ยาง แต่คือสมรรถนะการขับขี่ที่ดีพร้อม

 

มิชลินได้ทุ่มเทเพื่อพัฒนาและผลิตยางที่ให้สมรรถนะที่ดีพร้อมรอบด้าน ตามปณิธานที่ตั้งไว้

ยางมิชลินจึงมีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวยากที่ใครจะเลียนแบบได้ ด้วยคุณภาพของยางจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างให้ยางมิชลินได้รับการยอมรับจากผู้ใช้มาโดยตลอด ด้วยแนวคิดที่ว่า " มิชลิน...ไม่ใช่แค่ยาง แต่คือสมรรถนะการขับขี่ที่ดีพร้อม"

เป็นการอธิบายพันธกิจหลักของกลุ่มมิชลินได้อย่างชัดเจน เพราะยางไม่ใช่แค่ส่วนประกอบของรถเท่านั้น แต่มีความสำคัญและมีความหมายต่อทุกชีวิตเพราะยางคือส่วนเดียวของรถที่สัมผัสกับพื้นถนน “