น้ำมันเครื่อง

ID : 125273
Brand : Sam oil
Last Update : 10/10/2558 11:03 Preview : 1,053
เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลกึ่งสังเคราะห์ เกรดรวม เบอร์ SAE 20W-40
ID : 125276
Brand : Sam oil
Last Update : 09/10/2558 10:45 Preview : 940
น้ำมันเครื่องเกรดรวม ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่ได้รับการเลือกสรร
ID : 125279
Brand : Sam oil
Last Update : 10/10/2558 10:40 Preview : 1,008
เป็นผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multigrade)
ID : 125283
Brand : Sam oil
Last Update : 10/10/2558 11:19 Preview : 1,243
ให้การหล่อลื่นยอดเยี่ยมกับเครื่องยนต์ดีเซล